Sustainable Development goals

De Sustainable Development Goals zijn 17 doelstellingen om samen te streven naar een betere wereld. De doelstellingen variëren van het verkrijgen van gelijke mensenrechten voor iedereen tot het tegengaan van honger, het bestrijden van klimaatverandering en het ontwikkelen van duurzame steden.
Als 'purpose driven' organisatie vinden we het bij Kieu Engineering belangrijk om hier een bijdrage aan te leveren. Hieronder lees je waar wij ons voor inzetten.

The Global Goals for Sustainable Development.
SDG 4: Quality Education

SDG 4 : Kwaliteits onderwijs.

Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijds categorieën en in alle levensfasen van belang, van voorschoolse educatie tot ‘een leven lang leren’. Onderwijs zorgt ervoor dat de werkenden over vaardigheden beschikken om te kunnen functioneren in een kennis intensieve omgeving.

SDG 8 : Eerlijk werk en economische groei.

Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.
SDG 8: Decent Work And Economic Growth
SDG 17: Partnerships for the Goals

SDG 17 : Partnerschap voor de doelen.

Internationale samenwerking is nodig om de capaciteit en middelen te versterken om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe mondiale partnerschappen.
Ook op zoek naar grenzeloze engineeringscapaciteit?
Neem contact met ons op om te bespreken wat wij voor je kunnen betekenen.
Start nu